имам сметка

имам сметка
словосъч. - отърва ми, иде ми на сметка, изгодно ми е, изнася ми, имам интерес

Български синонимен речник. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • имам интерес — словосъч. изнася ми, имам полза, изгодно ми е, на сметка ми е, имам сметка …   Български синонимен речник

  • изнася ми — словосъч. имам интерес, имам полза, имам сметка, идва ми на сметка, отърва ми, изгодно ми е, на сметка е …   Български синонимен речник

  • отърва ми — словосъч. идва ми на сметка, изгодно ми е, имам сметка, имам полза, изнася ми, от полза ми е, допада ми …   Български синонимен речник

  • изгодно ми е — словосъч. изнася ми, имам сметка, понася ми, иде ми на сметка словосъч. угодно ми е, удобно ми е, добре ми е …   Български синонимен речник

  • съзнавам — гл. осъзнавам, разбирам, схващам, проумявам, прониквам се от съзнанието, прозирам, разумявам, виждам ясно, давам си сметка, имам ясна представа, усещам, вниквам гл. чувствувам, забелязвам …   Български синонимен речник

  • съобразявам — гл. вземам предвид, вземам в съображение, имам предвид, преценявам, пресмятам, обмислям, мисля, обсъждам, разсъждавам, съумявам, държа сметка, внимавам, правя му сметката, предвиждам, опичам си ума, предугаждам …   Български синонимен речник

  • съобразявам се — гл. справям се, вземам в съображение, спазвам, съблюдавам, съумявам, обмислям, преценявам, предвиждам, правя му сметката, вървя в крак, вземам под внимание, имам предвид, държа сметка, считам се гл. подчинявам се, следвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”